زانو پزشکی انتقال بیماری دانشگاه بیمارستان

زانو: پزشکی انتقال بیماری دانشگاه بیمارستان انتقال داده مشاهده تب کریمه کریمه کنگو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی امیدواریم وزرایی که رای اعتماد گرفتند از پشتیبانی جدی مجلس استفاده کنند / لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم افرادی که موفق شدند رای اعتماد بگیرند بتوانند از پشتیبانی جدی مجلس استفاده کنند. 

امیدواریم وزرایی که رای اعتماد گرفتند از پشتیبانی جدی مجلس استفاده کنند / لاریجانی

لاریجانی: امیدواریم وزرایی که رای اعتماد گرفتند از پشتیبانی جدی مجلس استفاده کنند

عبارات مهم : اعتماد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم افرادی که موفق شدند رای اعتماد بگیرند بتوانند از پشتیبانی جدی مجلس استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی پیش از اعلام نتیجه های آراء رای اعتماد به وزرا گفت: از همه نمایندگان که با احساس مسئولیت در این چند روز صبح و بعد از ظهر وقت گذاشتند جهت این کار مهم که تشکیل کابینه هست، تقدیر می کنم.

امیدواریم وزرایی که رای اعتماد گرفتند از پشتیبانی جدی مجلس استفاده کنند / لاریجانی

وی افزود: امیدوارم افرادی که موفق شدند بتوانند از این پشتیبانی جدی مجلس استفاده کنند.

واژه های کلیدی: اعتماد | استفاده | لاریجانی | علی لاریجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog