زانو پزشکی انتقال بیماری دانشگاه بیمارستان

زانو: پزشکی انتقال بیماری دانشگاه بیمارستان انتقال داده مشاهده تب کریمه کریمه کنگو

گت بلاگز بازار خودرو زیاد کردن و کم کردن تولید دوگانه‌سوزها!

به گزارش ایسنا، دی ماه امسال تولید پژو پارس دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین مرکزی زیاد کردن یافته و از ۶۸۶ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۷۵۵ دستگاه رسید.

زیاد کردن و کم کردن تولید دوگانه‌سوزها!

زیاد کردن و کم کردن تولید دوگانه سوزها!

عبارات مهم : ایران

تولید بعضی سواری های دوگانه سوز زیاد کردن و بعضی نیز کم کردن یافته هست.

به گزارش ایسنا، دی ماه امسال تولید پژو پارس دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین مرکزی زیاد کردن یافته و از ۶۸۶ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۷۵۵ دستگاه رسید.

تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین خراسان ولی کم کردن یافته و از ۴۹۴۹ دستگاه در دی ماه ۱۳۹۵ به ۲۸۰۱ دستگاه کم کردن یافت.

زیاد کردن و کم کردن تولید دوگانه‌سوزها!

تولید سمند دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین تبریز نیز نزولی بوده و از ۳۷۷۴ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۳۶۴۹ دسنگاه رسید.

برخلاف این خودروها ولی تولید پژو پارس دوگانه سوز اتومبیل سازی فردا صعودی بوده و به ۵۴۵ دستگاه زیاد کردن یافت. دی ماه ۱۳۹۵ تولید پژو پارس دوگانه سوز در این شرکت متوقف بود.

به گزارش ایسنا، دی ماه امسال تولید پژو پارس دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین مرکزی زیاد کردن یافته و از ۶۸۶ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۷۵۵ دستگاه رسید.

در این مدت تولید تیبا دوگانه سوز سایپا کاشان زیاد کردن یافته و از ۸۳۸ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۱۷۲۲ دستگاه زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog